Obchodní podmínky

Obchodní, dodací a reklamační podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Marcel Sobek, IČO 76104800 se sídlem Račice 264, PSČ 683 05, Račice, a Kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se správce i zpracovatel dat řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí s použitím údajů výhradně pro účely nákupu na e-shopu www.medovina-brno.cz. Při zadání e-mailové adresy si provozovatel webu www.cerbiz.cz vyhrazuje právo maximálně 1x měsíčně zaslat informační mail na tuto e-mailovou adresu. V případě, že kupující provozovatele požádá e-mailovou zprávou o nezasílání informačních mailů, bude tento e-mail neprodleně vymazán z databáze provozovatele.

Cena

Ceny jsou uvedeny včetně DPH (21 %). Nejsem plátce DPH.

Objednávka

Po odeslání objednávky považujeme Vaši objednávku na základě platných právních norem za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Odesláním objednávky potvrzuje Kupující souhlas s těmito obchodními dodacími, platebními a reklamačními podmínkami nakupovaných výrobků. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí při registraci či v objednávkovém formuláři.

Potvrzení objednávky

Objednávku potvrdí Prodávající formou e-mailové zprávy, která bude doručena na adresu uvedenou v registraci či objednávkovém formuláři Kupujícího.

Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit na níže uvedených kontaktech. Nejlépe pak odpovědí na potvrzení Vaší objednávky s uvedením předmětu „Storno objednávky“. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část, v případě, že se objednané zboží již nevyrábí, popř. se změnila cena.

Termín dodání zboží

Objednávky zpravidla vyřizujeme do 5 pracovních dní a to v pořadí, v jakém byly přijaty. Termín dodání zboží bude potvrzen Prodávajícím, který bude kontaktovat Kupujícího e-mailem nebo telefonicky po přijetí objednávky. Pokud některá objednaná položka není skladem a dodací lhůta by přesáhla lhůtu uvedenou pro dodání u zboží, budeme Kupujícího včas e-mailem nebo telefonicky informovat.

Práva a povinnosti Prodávajícího

Prodávající vyřídí závaznou objednávku a dohodne s Kupujícím předání zboží. Tato povinnost se nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že Kupující za zboží nehodlá zaplatit. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti Kupujícího

Kupující odebere objednané zboží a zaplatí celkovou cenu. S konečnou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

Alkoholické výrobky jsou určeny k prodeji pouze Kupujícím starším 18 let. Kupující registrací na e-shopu www.cerbiz.cz čestně prohlašuje, že je starší 18 let. Kupující osoby očividně mladší budou při předání z důvodu platnosti zákona č. 379/2005 Sb. vyzvány ke kontrole občanského průkazu. Kupující, který nedosáhl věku 18 let je oprávněn nakupovat pouze zboží které neobsahuje alkohol.

Platba za zboží

Platba může být provedena na základě vystavené faktury bankovním převodem na účet Prodávajícího (zálohová platba) č. účtu: 1456830015/3030  nebo na základě vystaveného příjmového dokladu hotově při osobním převzetí zboží.

Předání zboží

Předání zboží proběhne v případě platby v hotovosti po předchozí telefonické dohodě ve smluvený čas na smluveném místě v Brně nebo v místě podnikání. V případě platby bankovním převodem za zboží v sekci Poštovné zdarma je zboží možno zaslat poštou.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě potravin, mezi něž alkoholické nápoje patří, je tato doba stanovena na 8 dní. Pokud se tak Kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu vrátit zpět Kupujícímu. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Reklamační řád

Kupujícímu se doporučuje dodané zboží ihned zkontrolovat bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů a to na níže uvedených kontaktech, aby mu byly předány informace o dalším postupu. Reklamaci vyřizujte okamžitě po zjištění závady. Pro úspěšné posouzení kvality reklamovaného nápoje je podmínkou dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu láhve.
Pokud by závada byla způsobena stranou Prodávajícího, bude Kupujícímu zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady, popř. navrácení finančních prostředků v nejkratší možné době. V písemném oznámení Kupující uvede zjištěné závady a odešle jej na e-mailovou adresu nebo poštou na níže uvedenou adresu. Reklamované zboží může Kupující po telefonické dohodě vrátit se všemi doklady o koupi a zaplacení na níže uvedenou adresu.
Maximální doba pro vyřízení Vaší reklamace je 30 dní.
Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací ze strany Kupujícího.
Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní od data nákupu, pokud není uvedeno jinak.

0

Your Cart